Uppgiftsskydd

1. ansvarigt organ

Ball Friends Ltd.
Verkställande direktör: Fabian Ziethmann

Skogsstig 13
21465 Wentorf

Tel.: +49 (0) 40 55895037
E-post: info@ballfreunde.com

 

2. insamling, behandling och användning av personuppgifter

2.1 Personuppgifter

Personuppgifter är information om faktiska eller personliga förhållanden för en specifik eller identifierbar fysisk person. Detta inkluderar t.ex. namn, telefonnummer, adress och alla uppgifter som du lämnar till oss i samband med deltagande i våra evenemang.

Aggregerade uppgifter som vi samlar in, till exempel när du besöker vår webbplats eller i form av räkningar vid evenemang på plats, och som inte direkt kan kopplas till dig personligen, omfattas inte av detta.

 

2.2 Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Vi samlar in, lagrar och behandlar dina uppgifter för stöd inför och under deltagandet i våra evenemang, inklusive eventuella efterföljande garantier, för våra tjänster, teknisk administration och våra egna marknadsföringsändamål. Dina personuppgifter kommer endast att vidarebefordras eller på annat sätt överföras till tredje part om detta är nödvändigt för avtalshantering eller fakturering eller om du har gett ditt samtycke i förväg (till exempel måste vi vidarebefordra ditt namn till ett hotell eller flygbolag om du har bokat boendet eller transporttjänsten via oss men ett tredje företag tillhandahåller den relevanta tjänsten). I samband med våra evenemang får t.ex. de tjänsteleverantörer som vi använder här nödvändiga uppgifter för orderbehandling. De uppgifter som vidarebefordras på detta sätt får endast användas av våra tjänsteleverantörer för att fullgöra deras uppdrag. Någon annan användning av informationen är inte tillåten och sker inte med någon av de tjänsteleverantörer som anförtrotts av oss. Dina personuppgifter kommer att raderas om detta inte strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter och om du har hävdat ett krav på radering, om uppgifterna inte längre krävs för att uppfylla det syfte för vilket de lagrades eller om lagringen är otillåten av andra rättsliga skäl.

 

2.3 Reklam via e-post

Deltagare i våra evenemang kommer att få rekommendationer och information om framtida evenemang efter sitt deltagande. Du kommer att få dessa rekommendationer från oss automatiskt. På detta sätt vill vi skicka dig information om vårt erbjudande som kan intressera dig baserat på ditt deltagande i tidigare evenemang. På så sätt följer vi strikt de rättsliga kraven. Om du inte längre vill få rekommendationer eller marknadsföringsmeddelanden från oss kan du när som helst invända mot detta. Ett meddelande i textform till de kontaktuppgifter som anges i punkt 1 (t.ex. e-post, fax, brev) är tillräckligt för detta ändamål. Naturligtvis hittar du också en avregistreringslänk i varje e-postmeddelande.

 

3. loggfiler

Vid varje besök på våra webbplatser överförs användningsdata av respektive webbläsare och lagras i loggfiler, de så kallade serverloggfilerna. De lagrade dataposterna innehåller följande data: Datum och tid för åtkomst, namn på den sida som nås, IP-adress, referrer URL (ursprungsadress från vilken du kom till webbsidorna), mängden överförd data samt produkt- och versionsnummer för den webbläsare som används. Användarnas IP-adresser raderas eller anonymiseras efter 30 dagar. Vid anonymisering ändras IP-adresserna på ett sådant sätt att de enskilda detaljerna om personliga eller faktiska omständigheter inte längre kan tilldelas en specifik eller identifierbar fysisk person eller endast kan tilldelas en sådan person med en oproportionerlig mängd tid, kostnad och arbete. Vi utvärderar dessa loggfilsdataposter i anonymiserad form för att ytterligare förbättra vår webbnärvaro och för att snabbare hitta tekniska fel.

 

4. Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats kommer din IP-adress dock att förkortas i förväg av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och behandlingen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Genom att använda mannschaftsausfahrt.de samtycker du till att Google behandlar uppgifter om dig på det sätt och för de syften som anges ovan.

Om du inte vill att information om ditt besök på webbplatsen ska överföras till Google Analytics, har du möjlighet att installera ett "avaktiveringstillägg" för din webbläsare. Du kan ladda ner detta tillägg på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Observera dock att det för närvarande endast är tillgängligt för Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera.

Utan ditt uttryckliga samtycke kommer vi inte att använda spårningsverktygen för att samla in obemärkta personuppgifter om dig, överföra sådana uppgifter till tredjepartsleverantörer och marknadsföringsplattformar eller länka uppgifterna till dina personuppgifter (namn, adress etc.).

 

5. Den registrerades rätt till information.

Enligt den federala dataskyddslagen har du rätt till kostnadsfri information om dina lagrade uppgifter och, i tillämpliga fall, rätt att korrigera, blockera eller radera uppgifter. Vi tar skyddet av dina uppgifter på största allvar. För att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till tredje part, vänligen skicka din begäran via e-post eller post till den adress som anges under punkt 1.

Öppen chatt
Behöver du hjälp?
Hej Handbollsfantast,
Är du intresserad av våra beachhandbollsturneringar eller har du bara en snabb fråga? Vi finns där för dig direkt på WhatsApp.