Ochrana údajov

1. zodpovedný orgán

Ball Friends Ltd.
Výkonný riaditeľ: Fabian Ziethmann

Lesná cesta 13
21465 Wentorf

Tel.: +49 (0) 40 55895037
E-mail: info@ballfreunde.com

 

2. zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov

2.1 Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie o faktickej alebo osobnej situácii konkrétnej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Patrí sem napríklad meno, telefónne číslo, adresa a všetky údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s účasťou na našich podujatiach.

Toto sa nevzťahuje na súhrnné údaje, ktoré zhromažďujeme napríklad pri návšteve našej webovej stránky alebo vo forme počtov na podujatiach na mieste a ktoré nemožno priamo spojiť s vašou osobou.

 

2.2 Zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov

Vaše údaje zhromažďujeme, uchovávame a spracúvame na účely podpory pri príprave a počas účasti na našich podujatiach vrátane následných záruk, na účely našich služieb, technickej správy a na naše vlastné marketingové účely. Vaše osobné údaje budú poskytnuté alebo inak prenesené tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné na účely spracovania zmluvy alebo fakturácie alebo ak ste na to dali predchádzajúci súhlas (napríklad musíme poskytnúť vaše meno hotelu alebo leteckej spoločnosti, ak ste si rezervovali ubytovanie alebo dopravnú službu prostredníctvom nás, ale príslušnú službu poskytuje tretia spoločnosť). Napríklad v súvislosti s našimi podujatiami dostávajú poskytovatelia služieb, ktorých tu využívame, údaje potrebné na spracovanie objednávok. Takto odovzdané údaje môžu naši poskytovatelia služieb použiť len na plnenie svojich úloh. Akékoľvek iné použitie informácií nie je povolené a neuskutočňuje sa u žiadneho z nami poverených poskytovateľov služieb. Vaše osobné údaje budú vymazané, ak to nie je v rozpore so zákonnými povinnosťami uchovávania a ak ste uplatnili nárok na vymazanie, ak údaje už nie sú potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli uložené, alebo ak je ich uchovávanie neprípustné z iných právnych dôvodov.

 

2.3 Reklama prostredníctvom e-mailu

Účastníci našich podujatí dostanú po svojej účasti odporúčania a informácie o budúcich podujatiach. Tieto odporúčania od nás dostanete automaticky. Týmto spôsobom vám chceme posielať informácie o našej ponuke, ktorá vás môže zaujímať na základe vašej účasti na minulých podujatiach. Pritom prísne dodržiavame zákonné požiadavky. Ak si už neželáte dostávať od nás odporúčania alebo propagačné správy, môžete to kedykoľvek odmietnuť. Na tento účel postačuje správa v textovej forme na kontaktné údaje uvedené v bode 1 (napr. e-mail, fax, list). Samozrejme, v každom e-maile nájdete aj odkaz na odhlásenie.

 

3. súbory denníka

Pri každej návšteve našich webových stránok sa údaje o používaní prenášajú príslušným webovým prehliadačom a ukladajú sa do protokolových súborov, tzv. serverových protokolových súborov. Uložené dátové záznamy obsahujú tieto údaje: Dátum a čas prístupu, názov navštívenej stránky, IP adresa, URL odkazu (pôvodná URL adresa, z ktorej ste prišli na webové stránky), množstvo prenesených údajov, ako aj číslo produktu a verzie použitého prehliadača. IP adresy používateľov sa po 30 dňoch vymažú alebo anonymizujú. V prípade anonymizácie sa adresy IP menia takým spôsobom, že jednotlivé údaje o osobných alebo faktických okolnostiach už nemožno priradiť ku konkrétnej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe alebo ich možno priradiť k takejto osobe len s vynaložením neprimeraného množstva času, nákladov a práce. Tieto záznamy v súboroch denníka vyhodnocujeme v anonymizovanej podobe, aby sme mohli ďalej zlepšovať našu webovú prezentáciu a rýchlejšie nájsť technické chyby.

 

4. Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc ("Google"). Služba Google Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality, ktoré generuje súbor cookie, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade, že je na tejto webovej lokalite aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google používať tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o činnosti webovej lokality a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť aj stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Používaním stránky mannschaftsausfahrt.de súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Ak nechcete, aby sa informácie o vašej návšteve webovej lokality prenášali do služby Google Analytics, máte možnosť nainštalovať si "deaktivačný doplnok" pre svoj prehliadač. Tento doplnok si môžete stiahnuť na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Upozorňujeme však, že v súčasnosti je k dispozícii len pre prehliadače Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Opera.

Bez vášho výslovného súhlasu nebudeme používať nástroje na sledovanie na zhromažďovanie vašich nepozorovaných osobných údajov, prenášať tieto údaje poskytovateľom tretích strán a marketingovým platformám ani spájať tieto údaje s vašimi osobnými údajmi (meno, adresa atď.).

 

5. práva dotknutej osoby na informácie

Podľa spolkového zákona o ochrane údajov máte právo na bezplatné informácie o svojich uložených údajoch a prípadne právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie údajov. Ochranu vašich údajov berieme veľmi vážne. Ak chcete zabezpečiť, aby osobné údaje neboli poskytnuté tretím stranám, pošlite svoju žiadosť e-mailom alebo poštou na adresu uvedenú v bode 1.

Otvorený chat
Potrebujete pomoc?
Dobrý deň, fanúšik hádzanej,
Máte záujem o naše turnaje v plážovej hádzanej alebo máte len krátku otázku? Sme tu pre vás priamo na WhatsApp.